Przepisy - Egzamin Teoretyczny
Lublin, dn. 30.09.2008 r.
ikonka artykułu

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy

Celem egzaminu teoretycznego jest sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania, czynności kontrolno obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Zanim przystąpimy do egzaminu zasadniczego, czeka nas egzamin próbny w celu zapoznania się z systemem komputerowym oraz konsolą do udzielania odpowiedzi.
Taki egzamin trwa 5 minut i jego wynik nie ma wpływu na zasadniczą część egzaminu.

Egzamin teoretyczny jest testem wielokrotnego wyboru, co oznacza że każde pytanie posiada jedną, dwie lub trzy prawidłowe odpowiedzi. Jeżeli zaznaczyliśmy odpowiedź nieprawidłową lub nie zaznaczyliśmy wszystkich prawidłowych odpowiedzi to traktowane jest to jako jeden błąd.
Dopuszczalne jest popełnienie dwóch błędów. Większa liczba nieprawidłowych odpowiedzi oznacza wynik negatywny z egzaminu teoretycznego.
Test jest układany z losowo wybranych pytań znajdujących się w bazie danych systemu egzaminacyjnego.

Czas trwania egzaminu oraz liczba pytań w teście, uzależniona jest od kategorii prawa jazdy, o jaką się ubiegamy.
Jeżeli zdajemy egzamin teoretyczny na prawo jazdy kat. "B" otrzymamy na egzaminie do rozwiązania test składający się z 18 pytań, które musimy rozwiązać w czasie nie dłuższym niż 25 minut. Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu teoretycznego w zakresie więcej niż jednej z kategorii prawa jazdy. W takim przypadku czas trwania egzaminu przedłuża się odpowiednio:
  • dla kategorii A, A1, B, B1 lub T - o 10 min. dla każdej dodatkowej kategorii prawa jazdy,
  • dla kategorii C, C1, D lub D1 - o 25 min. dla każdej dodatkowej kategorii prawa jazdy.
Po zakończeniu egzaminu, komputer dokonuje analizy udzielonych przez kandydata odpowiedzi i na ekranie monitora ukazuje się informacja o:
  • ilości prawidłowych odpowiedzi,
  • ilości błędnych odpowiedzi,
  • końcowym wyniku egzaminu (pozytywnym lub negatywnym).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z tej części egzaminu, przechodzimy do następnego etapu, czyli egzaminu praktycznego.
Poczta | Kontakt
Nauka Jazdy Lublin - Prawo Jazdy Lublin - Kurs Prawa Jazdy
stat4u