Przepisy - Egzamin Praktyczny
Lublin, dn. 30.09.2008 r.
ikonka artykułu

Egzamin praktyczny na prawo jazdy

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części:

 1. Jazda po placu manewrowym
 2. Jazda w ruchu miejskim

Jazda po placu manewrowym

Zadanie nr 1 (Na placu manewrowym)
Kandydat na kierowcę będzie musiał najpierw sprawdzić stan techniczny podstawowych elementów pojazdu (Czynności kontorlno-obsługowe na egaminie) :
 • poziom oleju w silniku
 • poziom płynu chłodzącego
 • poziom płynu hamulcowego
 • poziom płynu w spryskiwaczach
 • działanie sygnału dźwiękowego
 • działanie świateł zewnętrznych pojazdu

Natomiast w drugim etapie - (w tym samym zadaniu nr 1) osoba egzaminowana musi przygotować się do jazdy i zaprezentować:
 • właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa,
 • sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte,
 • upewnienie się o możliwości jazdy (ocena sytuacji wokół pojazdu - wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia),
 • płynne ruszenie.

W lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, zaś w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem.

Zadanie nr 2 (Na placu manewrowym)

Egzamin praktyczny na prawo jazdy w zakresie kategorii B będzie obejmował sprawdzenie umiejętności poruszania się pojazdem (płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu - z zatrzymywaniem się na początku i końcu pasa w tzw. "kopertach" o długości 5 m).

W trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu powinna się odbywać zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka.

Zadanie nr 3 (Na placu manewrowym)

Osoba zdająca egzamin musi ruszyć z miejsca do przodu na wzniesieniu. W trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu osoba egzaminowana obowiązkowo zaciąga hamulec awaryjny, a następnie zwalnia go ruszając do przodu.

Jeżeli kandydatowi na kierowcę w zakresie kategorii B na placu manewrowym na przykład dwa razy zgaśnie silnik przy ruszaniu z miejsca do przodu na wzniesieniu to ocena końcowa będzie "oceną negatywną", ale egzamin nie będzie natychmiast przerywany i osoba egzaminowana może kontynuować egzamin w ruchu drogowym (chyba, że stwierdzi że nie chce dalej uczestniczyć w egzaminie). Natomiast egzamin będzie natychmiast przerywany w przypadku, gdy zachowania osoby egzaminowanej świadczą o możliwości stworzenia konkretnego zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk albo najechanie na pachołki lub tyczki).


Jazda w ruchu drogowym

W ruchu drogowym - będzie odbywało się sprawdzenie wszystkich umiejętności bezpiecznego zachowania się kandydata na kierowcę - obejmujące także umiejętność parkowania. Osoba egzaminowana będzie musiała obowiązkowo wykonać jedno z trzech parkowań, a mianowicie:
 • parkowanie prostopadłe lub skośne
 • wjazd przodem wyjazd tyłem ( możliwa jedna korekta toru jazdy ) lub
 • parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami
 • wjazd tyłem
 • wyjazd przodem (możliwa jedna korekta toru jazdy ).

    Kandydat na kierowcę w zakresie kategorii B w ruchu drogowym obowiązkowo będzie musiał również wykonać zawracanie na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej (zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego ).

    Minimalny czas egzaminu praktycznego w ruchu drogowym to 40 minut. Na pisemny wniosek osoby zapisującej się na egzamin, w egzaminie praktycznym na prawo jazdy może uczestniczyć tzw. "instruktor prowadzący". Jednak będzie on na prawach obserwatora, bez prawa ingerencji w przebieg egzaminu.
Poczta | Kontakt
Nauka Jazdy Lublin - Prawo Jazdy Lublin - Kurs Prawa Jazdy
stat4u