Dokumenty - Nauka jazdy
Lublin, dn. 30.09.2008 r.
ikonka artykułu

Badania lekarskie

 • badanie lekarskie przeprowadza uprawniony lekarz
 • badanie przeprowadzane jest dla dwóch grup kategorii:
  a) A, A1, B, B1, T B+E
  b) C, C1, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E
 • osoba może przystąpić do kursu dopiero po stwierdzeniu przez lekarza braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem odpowiedniej kategorii
 • po przeprowadzonym badaniu lekarz wystawia osobie orzeczenie lekarskie bezterminowe lub terminowe na okres min. 5 lat
 • jeżeli lekarz posiada jakieś wątpliwości wystawia skierowanie i kieruje osobę na konsultacje specjalistyczne
 • orzeczenie lekarskie powinno być dostarczone do ośrodka szkolenia kierowców w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty jego wydania
 • od orzeczenia badany może wnieść odwołanie wraz z uzasadnieniem, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania
 • odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który je wydał do podmiotu odwoławczego
 • szczegółowy opis przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców znajdziecie Państwo Dz.U. Nr2 z 9 września 2004r. poz.15
Poczta | Kontakt
Nauka Jazdy Lublin - Prawo Jazdy Lublin - Kurs Prawa Jazdy
stat4u